Avignon

Avignon

Avignon je starobylé město v Provenci, sídlo departementu Vaucluse v regionu Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Avignon leží na levém břehu řeky Rhôny. Vlastní město zaujímá rozlohu 64,78 km² a žije v něm skoro 90 tisíc obyvatel. V roce 1995 bylo historické centrum Avignonu zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Avignon se stal evropským městem kultury 2000, společně s Bergenem, Bolognou, Bruselem, Krakovem, Helsinkami, Prahou, Santiagem de Compostela a Reykjavíkem. Avignon byl založen Římany, byl centrem provincie Gallia Narbonensis. Po pádu Římské říše byl Avignon dobyt různými vládci, nakonec se připojil k burgundskému vévodství. V letech 1309 až 1377 se Avignon stal sídlem papežů, nucených opustit Řím, poté ještě na čas sídlem vzdoropapežů (celkem zde sídlilo sedm papežů a pět vzdoropapežů). Do 14. září 1791 patřilo město církvi, poté byl Avignon anektován nově vzniklou Francouzskou republikou.

Procházka po Avignonu

Avignon

Hradby Avignonu papežové stavěli jen na zadržení prvního útoku na palác, hlavní ochrannou funkci měl sám palác. Byly postaveny ve 14. století v délce 4,3 kilometru. Nejzajímavější část hradeb je podél Rhôny. Hradby mají celkem 7 bran. Pont St-Bénézet je spojen s hezkou legendou o chlapci Bénézetovi, kterému hlas z nebe přikázal, aby se odebral do Avignonu a postavil tam most přes Rhônu. Stavba byla ukončena po osmi letech v roce 1185. Tvořilo ho 22 oblouků. V roce 1226 byl téměř zničen, pak částečně rekonstruován a posléze po roce 1680 ponechán svému osudu. Most byl kdysi 900 metrů dlouhý. Spojoval Avignon s Novým městem na druhém břehu Rhôny. Na obou stranách byl střežen věžemi - na straně Nového města stojí dosud věž Filipa Sličného. Na jednom mostním pilíři je postavena kaple sv. Mikuláše - vlastně dvě kaple nad sebou, románská a gotická. Petit Palais - Malý palác - byl v roce 1335 odkoupen papežem pro biskupství, několikrát byl poškozen a rekonstruován koncem 15. století. Mincovna je palác ze 17. století s krásným ozdobným průčelím v italském stylu.

Avignon

Katedrála Notre-Dame-des-Doms je stavba z 12. století, z této doby je loď s románskou zvonicí a kupolí; v chóru je arcibiskupský stolec z bílého mramoru. Legenda praví, že první svatyně na tomto místě byla postavena ještě za života Panny Marie. Stavba byla mnohokrát poškozena a znovu opravena a přestavována v jiných slozích. Po vydrancování během francouzské revoluce byla katedrála znovu vysvěcena roku 1822 a od roku 1859 ji zdobí vysoká pozlacená socha Panny Marie. Rocher des Doms je Skála otců, je nejvyšším místem města. Nachází se zde krásná zahrada s jezírkem, ale hlavně s krásnou vyhlídkou.

Avignon

Palais des Papes je papežský palác a zároveň obdivuhodná pevnost, udivuje svou výškou (10 věží až 50 metrů vysokých) a rozlohou (1,5 kilometru čtverečního). Pevnost vyrůstá přímo ze skály, je nemožné se tedy podkopat, palác je jedním z vynikajících příkladů vojenské architektury. Kolem ústředního dvora byl vybudován v letech 1334 - 1342 Palais Vieux (Starý palác), který je přísným a strohým palácem. Palác měl splňovat jednak účel klášterní, kde měla probíhat rozjímání, modlitby, a jednak obranný, pevnostní. Architektem byl Pierre Poisson. V letech 1342 - 1352 byl vybudován Palais Nouveau (Nový palác). Architektem byl Jean de Louvres. Práce pokračovaly a palác byl rozšiřován, stavěl se celkem 30 let. Později byl přeměněn na vězení a byl okupován vojskem. V roce 1906 se začalo s rekonstrukčními pracemi. Interiér paláce je skutečným bludištěm sálů, chodeb a kaplí, jejichž původní skvělá výzdoba a zařízení byly za Velké francouzské revoluce a napoleonských válek většinou zničeny. V přízemí Starého paláce je nejzajímavější konzistoř (široký reprezentativní sál pro zasedání sboru papeže, dnes využívaný pro slavnostní příležitosti), přilehlá kaple St-Jean s freskami připisovanými Matteu Giovannettimu da Viterbo, oficiálnímu malíři Klementa VI. V 1. patře je sál zvaný Grand Tinel s freskami italského malíře ze 14. století Simona Martiniho, kaple St-Martial, papežská ložnice s předsíní, pokoj Klementa VI. (s nástěnnými malbami na lovecké náměty z poloviny 14. století a s výhledem na celé město), kaple papeže Klementa VII. a konkláve - sál, kde se uzavíral sbor kardinálů při volbě nového papeže.

Avignon

Na náměstí Place de l’Horloge je divadlo a radnice, postavená na ruinách kardinálské rezidence. Obě budovy byly postaveny v 19. století, součástí radnice je hodinová věž, dříve zvonice, postavená ve 14. a 15. století. Mezi nejkrásnější ulice města patří Rue des Tenturiers, až do 19. století se zde tisklo pestře vzorované kaliko, které inspirovalo současné provensálské vzory. Kostel sv. Agricola byl založen ve 12. století sv. Agricolou - patronem a opatem města. Během 14. - 16. století byl přestavěn v provensálské gotice. Po katedrále Notre Dame des Doms je to nejstarší kostel Avignonu.