Marseille

Marseille

Marseille je druhé největší město ve Francii (820 000 obyvatel, aglomerace 1 500 000), je městem téměř všech národů žijících okolo Středozemního moře včetně mnoha Arabů. Marseille je největší francouzský středomořský přístav. Marseille je velké průmyslové středisko a dopravní uzel. Francouzská hymna Marseillaisa získala své jméno po jednotce dobrovolníků, kteří v roce 1792 pochodovali na Paříž, aby se připojili k revoluci. Marseille má vynikající polohu v širokém zálivu obklopeném řetězem vápencových pohoří. Marseille je nejstarší z velkých měst ve Francii. Marseille byla založena kolem roku 600 př. n. l., kdy se zde vylodili maloasijští Řekové a založili obchodní kolonii, nazvanou Massalia. Kolonie prosperovala, její obyvatelé podnikali plavby od Senegalu až po Island. Marseille se stala jedním ze středisek civilizace a kultury. Marseille byla organizována jako republika. Když Římané ve 2. století př. n. l. obsadili celé přímoří a založili provincii Zalpská Galie, Massalia zůstala svobodnou městskou republikou. Roku 49 př. n. l. byla dobyta Caesarem. Zůstala však svobodným městem a posledním střediskem řecké vzdělanosti na Západě. Od 3. století se její úpadek stupňoval, když byla decimována nájezdy barbarů a morovými epidemiemi. Pozvedly ji až křížové výpravy, které přinesly rozvoj námořní dopravy. Tehdy Marseille začala soupeřit s Janovem, první námořní velmocí. V roce 1481 byla připojena - jako celá Provence - k Francii. Roku 1720 tu vypukl mor, jemuž padlo za oběť 50 000 lidí. Velkou francouzskou revoluci (1789) přijali obyvatelé s nadšením. Ještě po letech vypravili do Paříže 500 dobrovolníků, kteří s sebou přinesli bojovou píseň od Rougeta de Lisle (složenou v roce 1792 pro Rýnskou armádu, když byl autor s posádkou ve Štrasburku), později podle nich nazvanou Marseillaisa (dnes je francouzskou státní hymnou). V polovině 19. století začal nový rozvoj města. Za 2. světové války byla Marseille dvakrát bombardována, Němci strhli staré městské čtvrti. Na jejich místě se ihned po osvobození začala stavět moderní čtvrť. V roce 1929 v Marseille bydlel a jako reklamní malíř pracoval František Tichý.

Procházka po Marseille

Marseille

Radnice na břehu Starého přístavu byla postavena v 17. století. Starý přístav je původní řecký přístav v malé zátoce. Vstup z pevniny střeží tvrz St-Jean z 12. století a tvrz St-Nicolas, postavená za Ludvíka IV. Až do 19. století byl přístav v provozu, s rozvojem moderní námořní dopravy však hloubka 6 metrů nestačila a byly vybudovány nové přístavní bazény. Dnes tu kotví jachty, rybářské lodě a osobní lodě k přepravě turistů k pevnosti Château d’If. V okolních restauracích se podává speciální rybí polévka, zvaná bouillabaisse, silně kořeněná, s různými druhy mořských živočichů.

Marseille

Cathédrale de la Major - Nová katedrála - je kolosální budova nad Novým přístavem z 19. století v románsko-byzantském slohu. V kryptě se nacházejí hroby marseilleských biskupů.

Ancienne cathédrale de la Major - Stará katedrála - je románská stavba z 12. století. Byla postavena na posvátném místě města, je v ní svatyně a románský oltář zasvěcený sv. Lazarovi.

Marseille

Bazilika St-Victor, sv. Viktora, patrona námořníků. Toto opatství, vyhlížející jako pevnost nad Starým přístavem, muselo být v 11. století upraveno, protože je zničili Saracéni. Za Francouzské revoluce je povstalci využívali jako kasárna a věznici. Kostel zvnějšku vypadá jako skutečná pevnost. V kryptě je původní kaple, jeskyně sv. Viktora a katakomby.

Marseille

Bazilika Notre-Dame-de-la-Garde (Panny Marie Strážné) se nápadně zvedá na vrchu nad městem. Bazilika byla postavena v polovině 19. století v tzv. románsko-byzantském slohu. Na tomto místě byla svatyně již počátkem 13. století.

Unité d’habitation je velký obytný dům z roku 1952, postavený Le Corbusierem v pozoruhodném moderním stylu.

Château d’If

pevnost If Ostrůvek vzdálený asi 1 kilometr od nábřeží v Marseille. Na něm je známá pevnost, kde byli internováni političtí vězni. Proslavil jej Alexandr Dumas ve svém románu Hrabě Monte Christo. Z ochozu hradní kaple pěkný rozhled na Marseille. Roku 1516 po vítězné bitvě u Marignanu dorazil francouzský král František I. do Marseille. Zastavil se na ostrově If, aby posoudil možnosti obrany přístavu. Když zjistil, že město není proti nepříteli nijak chráněno, nařídil zbudovat na ostrově pevnost. V roce 1524 byly na ostrově If vztyčeny první pevnostní zdi na obranu přístavu. Pevnost byla dokončena v červenci 1531, a když se Karel V. rozhodl roku 1536 na Marseille znovu zaútočit, byl jeho útok odražen právě díky existenci pevnosti If.