Provence - informace

Provence

Oficiální název jednoho z 22 francouzských administrativních regionů je Provence-Alpes-Côte d'Azur, tedy Provence, Alpy a Azurové pobřeží. Rozloha regionu Provence je 31 400 km² a žije zde 4 781 000 obyvatel. Hlavní město Provence je Marseille. Region Provence se skládá ze 6 departmentů: Hautes Alpes, Alpes de Haute Provence, Alpes Maritimes, Bouches du Rhône, Vaucluse, Var. Provence je historicky a geograficky významná oblast v jižní Francii sahající od delty Rhôny na západě po Přímořské Alpy na východě. Na západě hraničí s krajem Languedoc, na severu zahrnuje část údolí Rhôny zhruba k Orange, dále vápencové plošiny Vaucluse, masiv Mont Ventoux, Lubéron, povodí středního a dolního toku Durance na jihu od Sisteronu, povodí Verdonu (s proslulým Velkým kaňonem), řek Var a Vésubie až k italské hranici.

Horní Provence

Hornatá severovýchodní část oblasti (700 - 2 000 m n. m.) se nazývá Horní Provence. Právě tato část je méně přelidněná, její členitý reliéf se zvrásněnými horskými hřebeny a hlubokými kaňonovitými údolími a skalními soutěskami, s prudkými vodními toky, s vegetačním krytem tvořícím přechod mezi alpskou a středomořskou květenou má vysoké estetické a turistické hodnoty. Dolní Provence je naproti tomu bohatá na kulturně historické památky ve větších městech, jako jsou Marseille, Aix-en-Provence, Arles, Avignon, Orange, ale i v docela malých sídlech jako Les Baux-de-Provence, Tarascon, Aigues-Mortes, Vaison-la-Romaine i lokalitách např. Les Antiques. Má také vynikající přírodní hodnoty - Camargue, Les Alpilles, Fontaine de Vaucluse, Les Calanques aj. Již v Languedoku, ale dopravně náležejícím spíše Provenci, leží Nîmes a Pont du Gard, které nelze při návštěvě Provence vynechat. Podnebím patří oblast k nejsušším v celé Francii, neboť množství ročních srážek nepřekračuje v nížinách 600 - 800 mm. Zároveň je to oblast nejteplejší, s průměrnou teplotou červencovou 22°C a roční 15°C. Těmto podmínkám se přizpůsobila květena, takže zde nacházíme vždyzelené dubové středomořské lesy s cesmínou a severně od Nîmes typické, extrémně suché „garrigues“, oživené všudypřítomnými cikádami. Těsně při pobřeží a v deltě Rhôny roste zvláštní pískomilná a slanomilná vegetace, hojné jsou tu tamaryšky a cypřiše. Zemědělství je proslulé rozsáhlými zavlažovacími systémy, zdokonalovanými od římských dob do současnosti. Téměř všude se setkáme s rozsáhlými plantážemi vinné révy, vyspělým zelinářstvím a ovocnářství, kvalitními odrůdami obilí a pícnin, tabákovými poli, olivovými, mandloňovými a broskvovými sady, v deltě Rhôny i rýžovými poli. Kamenité, výše položené pozemky se využívají k pěstování levandule. Rozmarýna, myrta, tymián a jiné suchomilné rostliny plné silic vydechují za horkých dnů krásné vůně.

pevnost If

Provence nabízí návštěvníkům rozeklané útesy, horské vesničky, kaňony a jiné přírodní krásy. Nabízí zajímavé přírodní parky Lubéron a Camargue. Provence je krajina, která inspirovala Van Gogha a Cézanna a změnila moderní malířství. Zvláštní světlo, atmosféra i styl života naplňovaly nejednoho umělce; jejich stopy naleznete v Provence na každém kroku. Dávné hranice Provence dodnes symbolicky hlídají opevněná města a vrcholky kopců jsou posety vesnicemi, které své polohy využívaly k ochraně před nepřátelskými útoky. Vnitrozemí Provence si i přes množství návštěvníků dokázalo zachovat svůj nenapodobitelný charakter. Dodnes zde najdete řadu památek připomínajících místní nejstarší obyvatele, Řeky, Římany, ale také nájezdné Saracény. Svou stopu tu zanechali papeži i místní vládci, kteří často měnili spojence.

Marseille

Průmyslovým a kulturním centrem je přístav Marseille, dalšími známými městy jsou Arles, Avignon, Aix-en-Provence. Okolí lagunového jezera Étang de Berre a zejména Foského zálivu (Golf de Fos) bylo obětováno rozsáhlým petrochemickým závodům zpracovávajícím ropu, kterou sem přivážejí velké námořní tankery. Přístav v Marseille již nepostačuje a jeho někdejší funkci plní moderní Fos. Pozoruhodné jsou i saliny jihovýchodně od Fosu. K modernímu průmyslu musíme zařadit i atomová střediska v Pierrelatte a Marcoule, využívající vodu z bočního kanálu Rhôny (Canal de Donzere-Mondragon).

Camargue

V deltě řeky Rhône leží Parc Naturel Régional de Camargue, unikátní krajina, botanická a zoologická rezervace, kterou se prohánějí stáda polodivokých koní. V bažinatých oblastech můžete vidět mimo jiné i plameňáky. Nádherné pobřeží mezi Marseille a Cassis Les Calanques je tvořeno malými zálivy se strmými skalními stěnami.