Přírodní zajímavosti Provence

Parc naturel régional de Camargue

Camargue

Jeden z prvních přírodních parků ve Francii byl vyhlášen k ochraně unikátní bažinaté krajiny se zvláštní květenou a zvířenou v deltě Rhôny, s níž je v Evropě částečně srovnatelná jen delta Dunaje. Některé oblasti jsou chráněny od roku 1927, park byl vyhlášen v roce 1972 na ploše 85 tisíc hektarů. Krajina Camargue, ve středu delty, je přes 50 kilometrů široká a zasahuje 20 – 30 kilometrů do vnitrozemí směrem k Arles, vznikla častým překládáním rozvětveného toku řeky ve čtvrtohorách. Je charakteristická hojnými močály, ostrůvky, lagunovými jezery a opuštěnými říčními rameny, která jsou postupně zanášena mocnými naplaveninami Rhôny. Delta postupuje nyní hlavně k jihovýchodu, kde ústí hlavní tok, tzv. Grand Rhône. Směrem k západu se vytvářejí četné písečné a bahnité kosy, jež oddělují jednotlivá lagunová jezera (tzv. étangy) od moře, často jen úzkými průlivy s ním spojené. Mnoho míst je přístupných jen vodními cestami. Protože půda je zde doslova prosycena solí, místa s nedotčenou původní vegetací představují jediný rozlehlý koberec slanomilné vegetace. Zdejší biotop je přímo ideálním životním prostředím pro komáry, a tak v minulosti byla Camargue velkým ohniskem malárie. Přesto jsou břehy Rhôny i zde osídleny již od středověku člověkem, který se věnoval hlavně vinařství a pastevectví, zčásti pěstoval obilí. Po velkých regulacích koncem 19. století a začátku 20. století vzrostla plocha zemědělské půdy a po 2. světové válce se rozšířilo hlavně pěstování rýže. Její produkce plně kryje potřebu ve Francii. Některé plochy slouží jako saliny k těžbě soli.

Camargue

V Camargue žije nesčetné množství vodních a bahenních ptáků, kteří tu buď hnízdí nebo se zastavují na svých tazích mezi Evropou a Afrikou. Díky dlouholeté ochraně se zde jako na jediném místě Evropy udržel vzácný plameňák růžový, několik druhů volavek, běžní jsou zde kulíci, chřástalové, kvakoši noční, bukači, tenkozobci, různé druhy racků, rybáků, sluk, potápek a nejrůznějších kachen. Camargue je doménou četných druhů žab, plazů, ryb a samozřejmě i hmyzu a jiných bezobratlých. Jakožto oblast mimořádné přírodní a kulturní hodnoty byla zaslouženě vyhlášena jednou z tzv. biosférických rezervací UNESCO. Camargue Parc zoologique municipal - turisté zde mohou vidět plameňáky a jiné vzácné druhy zdejší fauny v zoologické zahradě, 4 kilometry severně od Saintes-Maries-de-la-Mer. Jinou specifickou zajímavostí Camargue jsou stáda polodivokých koní, považovaných za poslední potomky původního evropského plemene známého ze starší doby kamenné. Pověstný je rovněž chov polodivokého černého skotu s lyrovitě tvarovanými rohy. Černí býci jsou občas odchytáváni guardians (gardiáni, tj. strážci), vyzbrojenými lasem a dlouhou tyčí s trojzubcem.

Velký kaňon Verdon

Kaňon Verdon

Kaňon Verdon je nejhlubší kaňon ve Francii, zaříznutý 250 - 600 metrů hluboko do tektonicky porušených svrchnojurských vápenců krasové plošiny zvané Grand Plan de Conjuers (nadmořská výška nad 1 000 metrů). Ta je z větší části využívána jako vojenské cvičiště a letiště. Vlastní soutěska je při dně místy jen 10 metrů široká, při horních okrajích 200 - 1 500 metrů široká, délka kaňonu je 21 kilometrů. Soutěskami nevede žádná silnice, pohledy do kaňonu shora umožňují vyhlídkové body. Dnem kaňonu v celé délce pronikl jako první speleolog E. A. Martel teprve v roce 1905. V současné době lze na dno kaňonu sestoupit pěšky pouze z Point Sublime nebo od chaty La Maline.

Les Alpilles

Provence - Les Alpilles

Les Alpilles je zajímavý vápencový hřbet při levém břehu Rhôny, mezi Arles a Avignonem, vysoký sice jen 300 - 400 metrů, ale svým členitým reliéfem a ostrými skalními tvary připomínající miniaturní velehory (proto název „Alpičky“). Bezlesé vyprahlé svahy jsou pokryty jen řídkou suchomilnou vegetací nebo macchií a jsou tu a tam oživeny jen stádečky ovcí.