Provence - historie

Provence - Nimes

Tato přímořská oblast Provence lákala lidi již ve své prehistorii. Historické území v jihovýchodní Francii bylo původně osídleno Ligury, od konce 6. století př. n. l. kolonizováno řeckými Ióny s centrem v Massalii (dnešní Marseille). Ta postupně ovládla pobřežní část Provence a ústí Rhôny. Od 4. století př. n. l. se zde usazovali Keltové. Hranice současné Francie zhruba souhlasí s těmi z dob starověké Galie obývané Kelty - Galy. Galie byla porobena Římany v 1. století př. n. l. a Galové nakonec převzali římský jazyk i kulturu. V letech 181 - 154 př. n. l. se proti keltsko-ligurským útočníkům spojila Massalia s Římany, kteří část Provence ovládali a založili zde svou první zaalpskou provincii (Provincia Romana - odtud pochází název Provence). Od roku 121 př. n. l. zde existovala Galie narbonnská, ke které bylo 49 př. n. l. připojeno i území Massalie. Historie římské vlády se zapsala zlatým písmem v architektonickém umění, které můžeme obdivovat především v Nîmes, „francouzském Římu“, Arles, Orange, Vaison-le-Romaine i ve fascinujícím akvaduktu Pont du Gard. V Orange a Arles se dodnes využívají budovy římské Provincie. Od 3. století bylo Arles významným náboženským a politickým centrem. Křesťanství triumfovalo po přestoupení císaře Konstantina ke křesťanství - ten učinil Arles svým oblíbeným městem. Marseille zůstala obchodním centrem, Aix administrativním hlavním městem, zatímco Nîmes upadalo a Glanum bylo opuštěno. Zemědělské oblasti trpěly v důsledku celkového úpadku galořímského světa - časté vpády barbarů, nejistota, drancování opevněných středisek na kopcích. Historie křesťanství na tomto území má kořeny ve 2. a 3. století. Galské západní hranice byly ve 4. století obsazeny germánskými kmeny, převážně Franky, kteří dali Francii její dnešní jméno. Až do roku 471, kdy bylo Arles dobyto Vizigóty, Provence invazemi příliš netrpěla. Po Burgundské a Vizigótské nadvládě v letech 476 - 508 tu 30 let vládli Ostrogóti, kteří oživili římskou správu. V roce 536 byla Provence postoupena Frankům a měla stejně nejistý osud jako jiné provincie. V první polovině 8. století nastal úpadek - Arabové a Frankové změnili kraj v bojiště, stálou hrozbou byli Saracéni v 8. - 10. století. Verdunskou smlouvou z roku 843 připadla Provence Lotharovi I., který zde roku 855 zřídil království pro svého syna Karla Mladšího († 863). V 10. století byla Provence rozdělena na hrabství (Arles, Orange, Toulon, Forcalquir), v 11. století hrabata z Arles ovládla větší část Provence a získala titul hrabat z Provence. 10. a 11. století znamenalo zlom ve vývoji provensálské civilizace - dosud závislé na řecko-římské minulosti. Začala se vyvíjet nová feudální společnost. V roce 1112 zdědil Provence rod hrabat z Barcelony. Ve 12. století nastal rozkvět provensálské literatury, která pronikala do Itálie a Katalánie. Roku 1246 získali Provence Anjouovci. Provence byla od roku 1266 v unii s Neapolským královstvím.

Historie Provence od středověku po současnost...