Provence - historie od středověku po současnost

Avignon

Významnou kapitolou v dějinách Provence je období, kdy se do Avignonu z Říma přestěhoval papežský dvůr. Stalo se tak v roce 1309 a dvůr tady zůstal až do roku 1377. V této době charakterizuje francouzské dějiny výrazný fenomén, tzv. avignonské zajetí papežů. Francouzský král Filip IV. totiž přinutil papeže přesídlit z Říma do jihofrancouzského Avignonu. Následovníci papeže Klementa V. proměnili skrovné budovy v nynější okázalý palác. Jeho mohutné opevnění hrálo klíčovou roli při obraně proti potulným tlupám žoldáků. Do té doby provinčnímu městu to zajisté pomohlo, ale tato situace vedla k tomu, že se italští kardinálové rozzlobili a zvolili si za nového papeže člověka ze svého středu, který přenesl sídlo papežů zpět do Říma. Francouzi si v odvetě vybrali svého vzdoropapeže, a katolická církev se tak rázem rozdělila na dva tábory. Problém dvou papežů, tzv. papežské schizma, se pokusilo řešit několik církevních koncilů, ale uspěl až známý kostnický. Provence - Les Beaux Ve druhé polovině 14. století Provence procházela těžkým obdobím - hlad, mor, lupičské bandy a politická nestabilita. V boji o anjouovské dědictví roku 1434 ovládl Provence René I. Dobrý. Byl to moudrý a vzdělaný vládce. Znamenalo to politickou a ekonomickou obnovu země. Uměnímilovný král přivedl do svého sídelního města umělce. Poté, co papeži opustili Avignon, nabylo na významu Aix en Provence. Synovec Reného I. v roce 1481 postoupil Provence francouzskému králi Ludvíku XI. Do jižní Francie se rozšířila reformace po roce 1530, nastalo období náboženských válek, třenic, nepokojů, vraždění, pronásledovaní hugenotů, ale protestantismus se rozšiřoval, zejména západně od Rhôny, v Cévennách, Nîmes, Uzès, na východ to byla hlavně Orange. V letech 1482 - 1535 byla Provence v personální unii s Francií, od roku 1535 je pak Provence samosprávné území v rámci Francie. Ludvík XIV. vystupoval proti separatistickým tendencím v Provence. Autonomní postavení Provence bylo zrušeno na začátku francouzské revoluce koncem 18. století. V 17. a 18. století po krvavých náboženských válkách se Provence zase vzpamatovala a zvláště 18. století se stalo zlatým věkem zemědělství a obchodu. V 19. století pokračovala industrializace, ale v zemědělství nastal úpadek hedvábnických firem. V současnosti je Provence úspěšným krajem s moderním zemědělstvím, těžkým průmyslem a významnou turistikou.